PRODUCCIÓ DE FERRO A LA FARGA

L’antiga indústria siderúrgica catalana es concentrava als Pirineus i es duia a terme a les fargues. Una farga era un taller preindustrial destinat a la producció de ferro en brut que disposava d’una organització humana molt estructurada i una gestió racional dels recursos naturals (carbó, mineral i aigua).
Les fargues produïen ferro mitjançant el procediment directe, és a dir, mitjançant la reducció del mineral en un baix forn.
PER SABER-NE MÉS:

http://www.fargarossell.ad/
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000022/00000029.pdf