L'ANTIGA FERRERIA CASAS DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

L'any 2004, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà va financiar l’inventari d’una de les ferreries més antigues del Berguedà: la que havia pertangut a Joan Casas.
Actualment, la ferreria es troba desmuntada i en espera de poder ser museïtzada algun dia. L’obrador constava d’una estança rectangular, sense pavimentar, una petita habitació al fons -que actúava de magatzem- i un soterrani.
El conjunt d’eines conservades a la ferreria de Guardiola són datables entre la fi del segle XIX i el segle XX. De tot el conjunt, sobresurt la impressionant manxa de fornal juntament amb l’estructura de fusta que la sostenia i la palanca que l’accionava. Aquests mateixos elements els trobem representats exactament iguals en els retaules medievals (vegeu l’article sobre els ferrers medievals a l’apartat de publicacions).

Pràcticament totes les eines eren propietat del pare de Joan Casas, també ferrer. La màquina de foradar porta la marca de la foneria barcelonina Hijos de Ignacio Damians, i la resta d’eines s’adquiriren a les cases Vilaseca Bas i Pizzala y Crory.

La major part d’eines i ferradures penjaven d’un gran bastiment de fusta provist de llistons horitzontals, clavetejat amb grossos claus de forja que actuaven de penjadors. Una estructura similar es troba representada al quadre "La Herrería" de Santiago Rusiñol, pintat l’any 1889 (Vegeu l'apartat Sabies Què...?.

Lluïsa Amenós


PER SABER-NE MÉS:


Restauració de la manxa de fornal
http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1740-10980&conf=089090