BIBLIOTECA ON LINECLÁSICOS DEL ARTE HISPÁNICO
CLÀSSICS DE L'ART HISPÀNIC


TRATADOS ANTIGUOS
TRACTATS ANTICS


DICCIONARIOS - DICCIONARIS

Diccionarios terminológicos / Diccionaris terminològics:
Diccionarios de la lengua / Diccionaris de la llengua:


Diccionari Aguiló 

Enciclopèdia Catalana 

Diccionario de la Lengua Española 

Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias (1611)INVENTARIOS Y COLECCIONES DE MUSEOS
INVENTARIS I COL·LECCIONS DE MUSEUS

France

EEUU
Catálogos temáticos / Catàlegs temàtics


ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
ARXIUS I BIBLIOTEQUES
ALERTA!!! RESTAUREU AMB PROFESSIONALS I CENTRES ESPECIALITZATS EN METALLS

Si voleu restaurar ferros antics cal que us dirigiu a un centre especialitzat que disposi de personal amb experiència i d’aparatologia específica destinada a tractar i analitzar els metalls (vegeu http://www.actiweb.es/lluisaamenos/restauracion_de_hierro.html).

Desgraciadament, encara hi ha museus que tracten els seus metalls amb mètodes que considero absolutament desaconsellables. El museu Cau Ferrat de Sitges, per exemple, està restaurant la seva rica col·lecció de ferros amb estudiants de Belles Arts, a través d’una activitat que denomina “curs de restauració de forja” (vegeu www.museusdesitges.com)

ART I CULTURA MATERIAL ss. XVI-XVII

Braser procedent del Consell de Cent (Ajuntament de Barcelona)
Brasero procedente del Consejo de Ciento (Ayuntamiento de Barcelona)
http://issuu.com/lluisaamenos/docs/braser_bronze_1675/1

Reja de Tortosa
Reixa de Tortosa
http://www.actiweb.es/lluisaamenos/archivo5.pdf

Jornada de Estudios del Valle de Arán - Resumen de las comunicaciones

MODERNISME (ART NOUVEAU)


Modernisme. Art, tallers, indústries (expo La Pedrera)
http://www.actiweb.es/lluisaamenos/archivo1.pdf

Hierro modernista en Barcelona: un patrimonio a revalorizar (Actas del congreso Coupdefouet)
 
Agustí Rigalt. Catàleg de projectes
Agustí Rigalt. Catálogo de proyectos
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/292389

Vitrina de la casa Bobes
http://issuu.com/lluisaamenos/docs/vitrina_ferro/

Domènech i Montaner i la revalorització de les arts del metall [patrimoni medieval]
Domènech i Montaner y la revalorización de las artes del metal [patrimonio medieval]
https://www.academia.edu/7152684/Lluis_Domenech_i_Montaner_i_la_revaloritzacio_de_les_arts_del_metall_patrimoni_medieval_

Artes del hierro al servicio de la arquitectura modernista
Arts del ferro al servei de l'arquitectura modernista

Hierro forjado Modernista en Barcelona
Ferro forjat Modernista a Barcelona

Los hierros el museo Cau Ferrat de Sitges [Barcelona, 2005 (Versión en castellano)]

ART I CULTURA MATERIAL ss XI-XIII

   
Porta ferrada de Montagut
Puerta herrada de Montagut
http://elbrulldigital.blogspot.com.es/2015/12/les-portes-ferrades-romaniques-sant.html

Herrajes de puerta románicos (s. XI-XIII)
Portes ferrades romàniques (s. XI-XIII)
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsMEV/article/view/172480

Puerta herrada – Museo de Solsona (s. XII)
Porta ferrada - Museu de Solsona (s. XII)
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219367
 
Herraje de puerta de Gurb, en Taüll, núm. 25 (Enero-febrero de 2009)
Ferramenta de porta de Gurb, a Taüll, núm. 25 (gener-febrer de 2009)
 
Rejas románicas catalanas (s. XI-XIII)
Reixes romàniques catalanes (s. XI-XIII)
 
Jornada de Estudios del Valle de Arán "Era Querimonia". Actas
Jornada d'Estudis de la Vall d'Aran "Era Querimònia". Actes
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/val_d_aran

ART I CULTURA MATERIAL - ss. XIV-XV

Estudios sobre arte del hierro (s. XIV-XV)
Estudis sobre l'art del ferro (s. XIV-XV)
http://www.ub.edu/ceha-2008/pdfs/09-m04-s02-com_18-llam.pdf
Artes del hierro. Fuentes para su estudio (s. XIV-XV)
Arts del ferro. Fonts per a l'estudi (s. XIV-XV)
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219437 
"La forja", en L'art gòtic a Catalunya (s. XIV-XV)
"La forja", dins L'art gòtic a Catalunya (s. XIV-XV)
http://grupenciclopedia.cat/obres/lart-gotic-a-catalunya/

Rejería gótica (s. XIV-XV)
Reixeria gòtica (s. XIV-XV)
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219473
Reja gótica de Vic (s. XIV-XV)
Reixa gòtica de Vic (s. XIV-XV)
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16504/16344

Arte de la forja. Obras desmontadas o desaparecidas (s. XIV-XV)
Art de la forja. Obres desmuntades o desaparegudes (s. XIV-XV
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219541

Herrajes de vidrieras góticas (s. XIV-XV)
Ferramentes de vitralls gòtics (s. XIV-XV)
http://issuu.com/lluisaamenos/docs/ferramentes_vitralls_-_pedralbes?mode=window&viewMode=singlePage&printButtonEnabled=false&backgroundColor=%23222222

Hostiarios y barquilleros del Museu Episcopal de Vic (s. XIV-XV)
Hostiers i neulers del Museu Episcopal de Vic (s. XIV-XV
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsMEV/article/view/132187

Candelabros medievales del museo Cau Ferrat (s. XIV-XV)
Canelobres medievals del museu Cau Ferrat (s. XIV-XV)
http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/172755/250886

ARQUEOLOGIA

Fonts escrites aplicades a l'estudi de material arqueològic: els metalls
Fuentes escritas aplicadas al estudio de material arqueológico: los metales
http://www.acram.cat/congres-2014/

Copper artisans in Barcelona (XIV-XVI th. )
http://www.academia.edu/7121826/Copper_artisans_in_Barcelona_XIV-XVI_th._Abstract_

Catàleg exposició "Tragèdia al call. Tàrrega 1348" (metalls)
http://www.academia.edu/6513122/Tragedia_al_Call._Tarrega_1348._Cataleg_dels_metalls
Inventario de objetos árabes documentados en las casas medievales catalanas
Inventari d'objectes àrabs documentats a les llars medievals catalanes
Cambridge Scholar Publishing, London (2015)
http://www.cambridgescholars.com/medieval-urban-identity

Hebillas medievales  de bronce (s. XIII-XIV), en colaboración con A. Loriente
Editorial Pagès [Col. Aurembiaix d'Urgell. Sèrie Àgira], 2015

Glosario terminológico e iconográfico sobre el oficio de herrero (s. XIV-XV)
Glossari terminològic i iconogràfic sobre l'ofici de ferrer (s. XIV-XV)
issuu.com/lluisaamenos/docs/butllet__28?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2a5083&showFlipBtn=true 

Comunicación Congreso ACRAM (2006)
Comunicació Congrés ACRAM (2006)

HISTÒRIA DE L'OFICI I ETNOGRAFIA / HISTORIA DEL OFICIO Y ETNOGRAFÍA

Oficio de cuchillero
Ofici de ganiveter
 
Oficio de herrero
Ofici de ferrer
Ofici de ferrer a la Catalunya medieval (s. XIV-XV)
http://issuu.com/lluisaamenos/docs/l_ofici_de_ferrer_9a411400c135f0
Versión resumida en castellano: http://www.cicees.com/product.php?id_product=13

Actividad de los herreros en la Catedral de Barcelona (s. XIV-XV)
Activitat dels ferrers a la Catedral de Barcelona (s. XIV-XV)
http://archivo.notariosdecataluña.org:8081/Revistas/Details/EHDAP_2007_XXV_03

Antiguo Colegio de Maestros Cerrajeros de Barcelona
Antic Col·legi de Mestres Manyans de Barcelona
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219420

Cerrajeros modernistas de Barcelona
 

TÈCNIQUES (MEDIEVAL)

 
Glosario terminológico e iconográfico sobre el oficio de herrero (s. XIV-XV)
Glossari terminològic i iconogràfic sobre l'ofici de ferrer (s. XIV-XV)
issuu.com/lluisaamenos/docs/butllet__28?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2a5083&showFlipBtn=true
 
Materiales y técnicas del hierro en época medieval (s. XIV-XV)
Materials i tècniques del ferro en època medieval (s. XIV-XV)
http://issuu.com/lluisaamenos/docs/metalespa_a2008?e=2104569/3677131

PATRIMONI